Telefon: 22 90 40 00 • Faks: 22 90 40 50
E-post: post@luthgruppen.no
heidelberg

WG2P Innvendig One-Way

One-way vision grafisk film for vindusdekor
Beskrivelse
Grafiprint WG15R er monomerisk valset sort og hvit glossy film med perforeringer på 1,5 mm, spesielt utviklet for solvent og eco-solvent printere. Filmen leveres med et trykksensitivt fjernbart solventbasert akryl lim. Limet er beskyttet med et høykvalitets silikonpapir.

Oppbygning
Film
160 mikron tykk monomerisk kalendrert sort og hvit glossy mikroperforert film med fjernbart lim.

Lim 
Fjernbart trykksensitivt solventbasert akryl lim med høy bestandighet mot UV-stråling, kjemiske produkter og fuktighet.

Bakpapir
140 g/m2, hvitt PE-bestrøket papir

Applikasjoner
Grafiprint WG15R er spesielt tilpasset innendørs bruk, samt kortsiktige utendørs applikasjoner.

Produktspesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner ved 50 +/- 5% relativ luftfuktighet og 23 +/- 2C
Testmetode Resultat
1. Tykkelse (1)
Vinyl
Vinyl + lim + bakpapir

Din53370
Din53370

160 mikron/140 g.
330 mikron/295 g.
2. Strekkbarhet (2)
I produksjonsretning
På tvers

Din53455
Din53455

> 50%
> 50%
3. Stabilitet (3) Finat 14 <0,4%
4. Limstyrke (4)
Etter 20 min.
Etter 24 timer

Finat 1
Finat 1

6 N/25mm
8 N/25mm
5. Quickstick (5) Finat 9 3 N
6. Gjennomsiktighet - 30 %
7. Utendørs levetid (6)
Fjernbarhet
- 1-2 år
1 år
8. Temperaturområde
Ved montering
Montert

-
-

+10C til +35C
-20C til +70C
9. Trykkfarge på bakpapir - -
10. Flammepunkt
Hvis montert på aluminium, glass, stål = selvslukkende

Oppbevaring
Alle Grafiprint produkter skal oppbevares i originalemballasjen og med kantbeskyttelsen på (helst lagret vertikalt). For å unngå kvalitetsforringelser, bør Grafiprint produkter lagres i 10C til 20C og med en relativ luftfuktighet på 50%. Under slike forhold kan Grafiprint produkter oppbevares i opptil 2 år.

Kommentarer
- Store mengder solvent blekk på materialet kan aktivere fargen på baksiden av materialet. Hvis materialet rulles opp for tidlig etter printing kan printet på baksiden bli synlig i overflaten. Vi anbefaler derfor å begrense blekkmengden, samt å la printet tørke tilstrekkelig før det rulles opp.

Anbefalte temperaturinnstillinger
Når man printer på Grafiprint solvent og mild-solvent media er temperaturinnstillingene veldig viktig. Avhengig av forholdene, mengden blekk og forventet printkvalitet, anbefales en forvarming på mellom 35C og 45C. Denne temperaturen kan økes, dersom Grafiprint materialet ligger helt flatt. En for høy temperatur kan lede til dårligere printkvalitet og fargeforskjeller, fordi materialet blir mykt og kan bli ødelagt av transporthjulene på printeren, og da materialet vil bølge seg, vil det kunne hende at det vil berøre printhodet.

Det samme gjelder tørkeanordninger. Vi anbefaler en tørkeanordning på 5C til 10C høyere enn forvarmingen. Men igjen, materialet bør ikke bølge seg på grunn av for høy varme.

Generelt kan man si at temperaturen på begge varmeelementene burde være så høy som mulig, uten at materialet bølger seg.

Viktig!
Informasjonen på denne siden er basert på tester utført av Grafityp, som vi antar å være pålitelige. Spesifikasjonene er alltid en gjennomsnittlig, en minimum eller en maksimum verdi, og bør oppfattes slik. Informasjonen er kun ment som opplysning og gir ingen garanti. Det er opp til sluttbrukeren å avgjøre om produktet passer til formålet.

(1) Tykkelsen på Grafitack produkter kan variere noe. Den indikerte verdien er et gjennomsnitt, ut ifra en rekke målinger, der en toleranse på 10 % er akseptabelt.

(2) Strekkbarheten på Grafitack produkter kan variere noe. Den indikerte verdien er en minimumsverdi, ut ifra en rekke målinger.

(3) Den dimensjonale stabiliteten er krympingen av uprintet materiale i %. Denne verdien er målt ved å montere filmen på aluminium og legge den i en varmeovn i 70C i 48 timer (= Finat 14 metoden, justert i forhold til vår internt utviklede prosedyre). Den indikerte verdien er en maksimumverdi, ut ifra en rekke målinger.

(4) Limstyrken er målt på glass, og etter 20 minutter og 48 timer. Filmen fjernes igjen i en vinkel på 180 grader og i en hastighet på 300mm/min. Den indikerte verdien er et gjennomsnitt, ut ifra en rekke målinger.

(5) Quickstick er den direkte limstyrken, målt på glass. Den indikerte verdien er et gjennomsnitt, ut ifra en rekke målinger.

(6) Den forventede utendørs levetiden refererer til bruk under sentraleuropeiske forhold og vertikale applikasjoner. Levetiden er basert på profesjonell applikasjon på en tørr, avfettet og passende bakgrunn. Tropiske forhold, eller bruk i nærheten av kjemiske utslipp, kan forkorte levetiden. Levetiden kan også variere noe med farge, på grunn av pigmenteringen.
Copyright © Luth Gruppen 2008 • Webdesign og CMS: InCreo