Telefon: 22 90 40 00 • Faks: 22 90 40 50
E-post: post@luthgruppen.no
heidelberg

Speedmaster SX 52 Anicolor

- 40% kortere omstillingstid
- 90% mindre makulatur
- 100 % offset kvalitet
 


40% kortere omstillingstid
Moderne fargestyring sammen med SX 52 Anicolor, gjør at du er i gang raskere enn noen gang tidligere. De raske omstillingstidene øker kapasiteten på en SX 52 med over 25%. Noe å tenke på i konkurranse med digitaltrykk?

90% mindre makulatur

Anicolor oppnår riktig fargeføring så raskt at kun 5-20 ark er nødvendig for å kunne være trygg på at kvaliteten er helt utmerket! Mange maskiner krever mellom 150 og 300 ark for å oppnå riktig fargeføring. Anicolor reduserer makulaturet med ca. 90% på hver eneste jobb.


100% offset kvalitet

All fargestyring krever at det blir trykket med en definert density i de 4 prosessfargene. Anicolor gir så lik density fra jobb til jobb at en kan være svært trygg på at resultatet alltid blir det samme.


Miljøvennlig og lønnsomt

For hver eneste trykkoppstart blir det kastet masse papir. Ved å redusere dette avfallet kan det spares utrolig mye penger i løpet av en Anicolor maskins levetid. Besparelsen er enorm og øker for hvert eneste jobbskifte!
Copyright © Luth Gruppen 2008 • Webdesign og CMS: InCreo