Telefon: 22 90 40 00 • Faks: 22 90 40 50
E-post: post@luthgruppen.no
heidelberg

Prinect Integration Manager

Hold deg oppdatert på alle prosesser og gjør nødvendige korrigeringer umiddelbart med Prinect Integration Manager.
- Full oversikt
- Produksjonsplanlegging
- Alltid oppdatert


Full oversikt

Prinect Integration Manager knytter sammen de forskjellige prosessene i avdelingene førtrykk, digitaltrykk, trykk og ferdiggjøring, slik at en jobb kan spores opp i en hvilken som helst prosess. På denne måten kan en enkelt se hvor en jobb befinner seg, samt hva som gjenstår.


Produksjonsplanlegging

Prinect Integration Manager kan utvides med opsjonen Prinect Scheduler, som gir en smart planlegging av jobber. Ordre som er registrert i Prinance eller et annet MIS system kan enkelt legges inn i produksjonen med nøyaktige produksjonstider og prosesser.


Alltid oppdatert

Med Integration Manager vil en alltid kunne holde seg oppdatert på en hvilken som helst jobb. Tilbakemeldinger fra samtlige avdelinger blir kontinuerlig oppdatert med informasjon, som f.eks. antall trykk i en trykkmaskin på en gitt jobb, eller om plater er klare.
Copyright © Luth Gruppen 2008 • Webdesign og CMS: InCreo