Telefon: 22 90 40 00 • Faks: 22 90 40 50
E-post: post@luthgruppen.no
heidelberg

    

 

Prinance operasjonskommentarer

Tilbak til Prinance siden 

Prinance har en funksjon som gjør det mulig å legge inn kommentarer i operasjoner. Kommentarene kan brukes til:
1.    Intern
2.    Korrespondanse
3.    Produksjon

De tre kategoriene sees nederst til høyre i kalkylene:

NB! Legg merke til hvilken operasjon som er valgt før du skriver inn kommentarer, alt du skriver inn tilhører kun den operasjonen som er valgt!

Slik fungerer de tre forskjellige typene kommentarer:

1.    Intern - Brukes for å lage seg kommentarer om en kalkyle. Kommentarene vises i rapporten ”Detaljert kalkyle”. Dette kan være et godt hjelpemiddel for å huske hvorfor en operasjon ble lagt til, eventuelt notere hvilke avvik man har gjort.

2.    Korrespondanse - For at du skal kunne bruke denne kommentaren må det defineres i selve operasjonen at slik tekst skal kunne legges inn:
? IK{#IK} #<    betyr følgende:
? IK{} er en funksjon for å se om det er en kommentar eller ikke.
a.    Dersom det ikke er noen kommentar (feltet er tomt) blir all teksten fra spørsmålstegnet til klammeavslutningen slettet.
b.    Dersom det er en kommentar blir all teksten innenfor klammene vist i korrespondansen for denne operasjonen. Det er også mulig å benytte koden sammen med annen tekst, for eksempel:
PDF sjekk?IK{, #IK.} #<
c.    Dersom man i operasjonens Korrespondansefelt hadde skrevet ”4 forskjellige filer” ville korrespondanseteksten blitt:
PDF sjekk, 4 forskjellige filer.
d.    Dersom vi ikke hadde skrevet noe i operasjonens korrespondansefelt, ville det bare stått:
PDF sjekk
e.    Legg merke til at man kan legge til mellomrom, tekst og tegn innenfor klammene, slik at teksten kan bli helt optimal for operasjonen. Det er viktig at man da tenker gjennom hvor og når man skal ha mellomrom, komma og punktum etc. for at teksten skal bli lettlest og se bra ut sammen med teksten fra andre kommentarer i kalkylen. iii.      
f.    Koden #< benyttes for å definere at det IKKE skal komme linjeskift etter teksten, noe som kan være nyttig om man har mange operasjonstekster, spesielt i tilbud og ordrebekreftelser etc.

3.    Produksjon
a.    Bruken av koder fungerer svært likt for produksjon som for korrespondanse:  i eksempelet over vil det kun komme tekst i ordreposen dersom man legger inn en produksjonskommentar i kalkylen.
b.       Man kan gjøre tilsvarende funksjoner for innsatsfaktorer, men da må man erstatte ?IP med ?(xxx) hvor xxx er nummeret for innsatsfaktoren.
c.    For eksempel kan man i operasjonen samlestifting definere teksten som følger:
#N #T #K #T stasjonsbelegning #T / #(520) A / #(521) H / #(522) U
eller man kan gjøre den mer avansert:
d.    #N #T #K #T Samlestifting #T ?(520){#(520) påleggere, }?(521){#(521) omslag, } ?(522){#(522) håndpål.}
e.    Teksten i punkt c. vil ved en jobb som har 1 omslagspålegger og 3 påleggere vise teksten: 3   ST 350   stasjonsbelegning        /3A/1H/0U
f.    Teksten i punkt d. vil ved samme jobb vise teksten:
3   ST 350   Samlestifting                 3 påleggere, 1 omslag, g.
 I noen operasjoner vil ikke et felt være tomt, og da kan det hende at resultatet blir:
3   ST 350   Samlestifting                 3 påleggere, 1 omslag, 0 håndpål.
g.    Andre nyttige koder i produksjonsteksten:
    #N    Arkgruppenummer
    #NB    Arkgruppenavn
    #M    Mengde (for operasjonen) 
    #Z    Tid (for operasjonen)
    #W    Veriden (for operasjonen)

Tilbake til Prinance siden
Copyright © Luth Gruppen 2008 • Webdesign og CMS: InCreo