Telefon: 22 90 40 00 • Faks: 22 90 40 50
E-post: post@luthgruppen.no
heidelberg

    

 

Mottak av varer

Luth Gruppen sender alltid varene i salgbar stand fra vårt lager. Enkelte ganger kan det oppstå transportskader som følge av uhell eller uforsiktig håndtering av varene under transport og lossing.

Ved mistanke om skader på varene, er det veldig viktig at det blir notert på mottakskvitteringen til transportøren.

Det er transportøren som har ansvaret for å frakte varene fra vårt lager til din adresse. Dersom det kreves erstatning for transportskade, er det transportøren som skal stilles ansvarlig. Derfor er det viktig å inspisere varene ved mottak og notere eventuelle anmerkninger for at erstatning skal kunne kreves.

Erstatning skal da kreves av transportøren.
Copyright © Luth Gruppen 2008 • Webdesign og CMS: InCreo