Telefon: 22 90 40 00 • Faks: 22 90 40 50
E-post: post@luthgruppen.no
heidelberg

    

 

Fargestyring

Luth Gruppen tilbyr profesjonell fargestyring.  Nedenfor kan du lese mer om vår fargestyringstjeneste.


Print Color Managment

Dette er en tjeneste som tilbys av Luth Gruppen for å optimalisere førtrykk og trykkprosessene, slik at fargeekteheten er gjennomgående i hele produksjonen. (Trykk, prøvetrykk, skjerm, ut mot byråer osv.) Vi implementerer først ISO 12647-2:2004 normen gjennom hele produksjonen, slik at trykkpressen/farge/papir ligger innenfor denne og firmaet blir standardisert.

Om ønskelig kan vi også generere fingeravtrykk icc profiler, slik at fargestyringen blir helt optimalisert ned til minste detalj. Dette betyr at fargesummen blir riktig og oppbyggingen av separasjonen, enten GCR eller UCR, blir slik kundene ønsker det i samråd med Luth Gruppen.
 
Gjennom disse prosessene blir utstyret optimalisert mot materialene dere bruker, for å øke effektiviteten og oppnå så høy besparelse som er mulig. For å få mest mulig ut av vår PCM service, er det viktig at det defineres standarder for hele arbeidsflyten. Da snakker vi om parametere som direkte påvirker trykkavviklingen osv. Alle andre viktige inntillinger i prosessen blir så optimalisert ut i fra dette.

Om dere har noen som spørsmål, er de ansvarlige konsulentene glade for å kunne hjelpe.


Generelt om fargestyring

En stor utfordring i dagens produksjon er at utstyret vi bruker ofte er fra forskjellige leverandører. Trykksakene som produseres går innom forskjellige prosesser og ofte produseres de ikke fra start til slutt innenfor samme bedrift.

Skjermer oppfører seg forskjellig. En farge vises ulikt fra en skjerm til en annen. Dette gjelder også i utgangspunktet to identiske skjermer, kjøpt på samme tidspunkt. I tillegg taper skjermen seg over tid. En annen faktor som bestemmer hvordan vi oppfatter fargene på en skjerm er omgivelsene rundt oss, lysforholdene og refleksjonene. Skjermene må kalibreres og omgivelsene stabiliseres.

Trykkresultatet er utgangspunktet for all justering av de andre enhetene i prosessen. Det har nok skjedd oss alle at sluttresultatet ikke stemmer overens med prøvetrykket, eller skjermvisningen som vi justerte etter? Dette skjer av forskjellig grunner. Den vanligste årsaken er at førtrykk ikke leverer fra seg optimal repro mot trykk, eller at prøvetrykket er langt fra trykksimulert. Problemer kan selvfølgelig også oppstå når en platesetter ikke er vedlikeholdt, eller RIP'en gjør en ekstra separasjon. Da må trykket måles opp, slik at det kan gis en gjengivelse av prosessen tilbake til reproavdelingen. Prosedyrer må settes opp for kontinuerlig kalibrering av elementer som feks. CtP.

Det vi ønsker å oppnå med fargestyring er at reproavdelinger og byråene skal kunne ha et visuelt soft-proof på skjermene mot trykkpressen og at denne er sikker og stabil. I tillegg bør prøvetrykksskriveren gjengi dette trykket så presist som mulig. På denne måten oppnår vi en høyere sikkerhet i produksjonen.


Fargeomfang

Hver enhet har forskjellig fargeomfang og klarer og gjengi farger i forskjellig grad utifra de egenskapene enheten har. Et avis papir klarer f.eks. ikke å gjengi like mye av fargespekteret som et bestrøket papir i offset, og en skjem som inneholder et mye større farge rom en cmyk kan gjengi - et stort antall farger som det overhodet ikke går an å trykke. For å kunne gjengi en original så godt som mulig under disse forutsetninger, trengs det fargestyring og standardisering av prosessene.  
Copyright © Luth Gruppen 2008 • Webdesign og CMS: InCreo