Telefon: 22 90 40 00 • Faks: 22 90 40 50
E-post: post@luthgruppen.no
heidelberg

    

 

Knivsliping

Luth Gruppen tilbyr knivsliping av vanlige kniver fra skjæremaskiner, trimmere og platesakser.


Kvalitetskontroll

Vår servicavdelinge har to avanserte slipemaskiner som sørger for nøyaktig sliping av kniver, samt at vi utfører kontroll av knivene. Kniven blir kontrollert for at den ikke er sprengt eller buet i lengderetningen før sliping.


Hvor ofte bør kniven slipes?

Vår erfaring tilsier at det er viktig å slipe knivene ofte nok, samt at vi ofte opplever at kniver har blitt ødelagt på grunn av feil knivjustering. Kniver som er "sprengt" (at kniven har blitt bøyd på grunn av for høyt press mot skjæreunderlaget) kan i tillegg medføre økt slitasje i skjæremaskinen. Når vi inspiserer knivene, prøver vi å avdekke om knivene har blitt sprengt.

Generelt anbefales det at HSS kniver slipes etter 2-3.000 snitt og at hardmetall kniver slipes etter ca. 5-6.000 snitt. Ved å slipe kniven ofte nok kan en unngå problemer som ellers ikke ville oppstå. Ofte kan et servicebesøk være relatert til en sløv eller ødelagt kniv.


Hvordan merker jeg at kniven må slipes?

Blank snittflate på papirstøten er et vanlig tegn. Papiret henger sammen og må brytes fra hverandre for lufting. Avskjæret henger sammen, og grad i underkant av arket oppstår. Du kan også høre det!


Hva slags problemer kan oppstå?

Ved for lange intervaller mellom slipingene, kan kniven på sikt bli sprengt. Det vil si at du får et problem med ulike størrelser i topp og bunn på papirstøten. Når nese på støten oppstår vil målene bli feil, hvilket forplanter seg i resten av produksjonen.

Ønsker du mer informasjon om vår knivslipingstjeneste, ta kontakt med Tor Martin Øvrum, vår ferdiggjøringsspesialist.
Copyright © Luth Gruppen 2008 • Webdesign og CMS: InCreo